8 ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

1.Цінність дитини не залежить від його здібностей і досягнень.

2.Кожна дитина здатна відчувати і думати.

3.Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим.

4.Всі діти потребують одне одного.

5.Справжню освіту можна здійснювати тільки в контексті реальних взаємин.

6.Всі діти мають потребу в підтримці і дружбі однолітків.

7.Для всіх дітей досягнення прогресу буде в тому, що вони можуть зробити, ніж в тому, що не можуть.

8.Різноманітність підсилює всі сторони дитини.

1454347437.jpg

Інклюзивне навчання у нашому закладі “Веселка” впровадили три роки тому. Тут виховують двох дітей з особливими освітніми потребами. Вони займаються у загальній групі за звичним розкладом занять.  Заклад складає індивідуальну програму розвитку дитини. Додатково із таким вихованцем працює асистент вихователя. 

Дітей до інклюзивних груп прийматиме керівник дошкільного закладу протягом календарного року.

Підстави для прийняття:

  • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
  •  свідоцтво про народження;
  • медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  заклад дошкільної освіти;
  • довідка дільничного лікаря про сприятливе епідеміологічне оточення;
  • висновок психолого-медико-педагогічної консультації ІРЦ.
Ресурсна кімната – це потужний інструмент, який допомагає зберегти фізичне і психічне здоров’я дітей.  Вона допомагає  в стимулюванні сенсорної чутливості та  рухової активності,  розвиває  загальну і дрібну моторику, покращує  координацію рухів; створює позитивний емоційний фон і допомагає подолати порушення в емоційно-вольовій сфері: зменшує тривожний стан, знижує агресію, навчає саморегуляції, знімає м’язову і психоемоційну напругу.
 Середовище  сенсомоторного розвитку – зона  де фізичний розвиток йде на
основі гри  та взаємодії з ігровим  обладнанням, що дозволяє саме взаємодіят
и з ним, а не тільки виконувати  фізичні вправи. Це  будівельні  м’які модулі (тактильна доріжка «Рівновага»).
    Одним з найбільш популярних методів психологічної допомоги дітям є пісочна терапія. Завдяки цьому відносно новому методу у дитини розвивається здатність до самовираження і творчого сприйняття світу. Пісочна терапія допомагає розвивати у дітей пам’ять, увагу і просторову уяву.
Створюючи свій неповторний світ на піску за допомогою різноманітних фігурок, малюк передає нам всі свої фантазії і переживання.
 Ігрова зона – це місце для творчості та ігор. Куток для творчості  наповнений мольбертами, наборами для творчості, фарбами, розмальовками, наборами для ліплення, все це служить чудовим інструментом для розвитку творчого потенціалу, фантазії, уяви, а також розвантаженню нервової системи.
 Відкриті полиці з книжками і дидактичними матеріалами знаходяться у максимальній для дітей доступності. Для «перезавантаження» діти можуть використовувати шведську стінку та фітболи.                                                “Поважаймо таємниці і відхилення тяжкої праці росту!
                                  Поважаймо кожну мить і день сьогоднішній!
                              Як дитина зуміє жити далі, якщо ми не даємо жити їй 
                                   Сьогодні свідомим, відповідальним життям?”
                                                                                              Януш Корчак
           Упровадження інклюзивної освіти є важливим чинником розвитку суспільства, адже воно передбачає навчання всіх без винятку дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, створення умов пристосування освітнього процесу до особливих потреб дитини.
        Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу.
            Інклюзивне  навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у загальноосвітніх закладах за рахунок застосування освітніх методів , що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу  інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. В інклюзивних групах діти з особливими потребами включені в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення. 
        Інклюзія є соціальною концепцією, яка передбачає розуміння мети – гуманізація суспільних відносин і прийняття прав осіб з обмеженими можливостями на якісну та доступну освіту. Інклюзія в освіті – це ступінь інклюзії  в суспільстві, одна з гуманітарних ідей його розвитку.
        Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних освітніх закладах є корисним, як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з нормальним рівнем розвитку, членів суспільства в цілому. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.
        Основна ідея інклюзивної освіти – від інтегрування у дошкільному закладі до інтегрування у суспільство. Спільна діяльність має не лише гарантувати право дитини з порушеннями психофізичного розвитку не бути ізольованою від інших, а й забезпечити їй можливість відвідувати ту групу, яку б вона відвідувала, коли б була здоровою. 

        Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в освітньому    закладі. Увага зосереджується на соціалізації дітей цієї категорії та  розвитку особистості. Діти з особливими потребами стають частиною нашого життя, вони включаються в загальноосвітні заклади, оточення, спільноти. До них ми ставимося як до рівних і як таких,що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, якими вони є. Це те право, яким всі ми користуємось як члени суспільства.Ключовою фігурою в умовах запровадження ідей інклюзивної освіти є вихователь і асистент вихователя. Ефективність освітнього процесу значною мірою буде залежати від його здатності адаптуватися до нових вимог навчання та виховання, від можливості та бажання зробити свій внесок у здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Особливу роль у готовності педагога до інклюзивної освіти відіграють його професійні та психологічні якості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *